Header image
 


 


Kontaktinformasjon

E-post:
ivar@ivarsverden.no

Tlf: 90 94 76 76

      Oppdatert 28.05.2011
   

Under regnbuen
- ord til ettertanke - for å forebygge

Ivar Solum  

Hva er smart å foreta seg i den hensikt å forhindre at ting går galt?

Det er ofte en forklaring på det meste her i livet – det henger i hop, både livet og vi.

Helsa er viktig for oss, langt viktigere enn vi ofte tenker på. Vi tar det som en selvfølge at alt går bra, noe jeg har erfart det IKKE gjør.

Er originalitet prisverdig i dag?. Er det ok å gjøre ”ting på sin måte” ?  Er vi nok bevisst på at det meste kan gjøres på mange måter – og være like bra?

Fra vugge til grav er dette livet en sammenhengende læringsprosess. Erfaringene strømmer på og mange ganger virker det som om at noen av oss faktisk får oppleve Livet i sin fulle bredde, med alle muligheter og utfordringer.

Hva kan vi bruke disse livserfaringer til?
Hva med å sette erfaringene inn i en helhet hvor vi spør oss: Kunne ting ha gått annerledes hvis vi hadde fokusert på mulighetene tidligere?

I mitt forebyggende hode har jeg hele livet hatt en klokketro på at mye vondt og ”uheldig” kunne vært forhindret, hadde vi bare tenkt mer og bedre i forkant. Alt går ikke over av seg selv – og konsekvensene kan bli dyrkjøpte.

Fra Ivars Verden får du et foredrag med høy grad av personlig innlevelse – og livserfaring. Varighet og pristilbud tilpasses, og hovedtema avtales. Foredraget kan krydres med musikk og sang: se "Mine medarbeidere". Men hovedtittelen er alltid Under regnbuen. For under regnbuen svever mulighetene :-)


Hilsen Ivar

– som aldri ble en helt vanlig poll’timænn